Blog o tematyce technicznej. Jeśli tutaj trafiłeś, interesujesz się techniką, informatyką czy telekomunikacją to myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Być może znajdziesz też odpowiedzi na nurtujące cię pytania w temacie techniki oraz informatyki, posty są oparte o własne doświadczenie oraz zgromadzoną wiedzę z różnych źródeł. Wszystkim internautom, życzę przyjemnej lektury. JM.

wtorek, 27 września 2011

Corel- podstawowe skróty

 Polecenie Tabela Klawisze Opis
Edycja (polecenia): Cofnij Główna Alt Backspace Cofa ostatnio wykonaną operację
Właściwości: Właściwości Główna Alt Enter Wyświetla właściwości obiektu lub narzędzia w zależności od bieżącego zaznaczenia lub wybranego narzędzia
Transformacje: Rozmiar... Główna Alt F10 Otwiera roletę Rozmiar 
Transformacje: Pochylenie... Główna Alt F11 Otwiera roletę Pochylenie
Położenie tekstu: Wyrównaj do linii bazowej Główna Alt F12 Wyrównuje tekst do linii bazowej
Rolety: Wymiary liniowe... Główna Alt F2 Zawiera funkcje do przypisywania atrybutów liniom wymiarów liniowych
Znajdź i zamień: Znajdź tekst... Edycja tekstu Alt F3 Znajduje określony tekst na rysunku
Rolety: Soczewka... Główna Alt F3 Otwiera roletę Soczewka
Transformacje: Położenie... Główna Alt F7 Otwiera roletę Położenie 
Transformacje: Obrót... Główna Alt F8 Otwiera roletę Obrót 
Transformacje: Skala i odbicie lustrzane... Główna Alt F9 Otwiera roletę Skala i odbicie lustrzane 
Powiększenie i chwytanie: Chwyt - przesuń w dół Główna Alt Strzałka w dół Chwyta i przesuwa rysunek w dół
Powiększenie i chwytanie: Chwyt - przesuń w górę Główna Alt Strzałka w górę Chwyta i przesuwa rysunek w górę
Powiększenie i chwytanie: Chwyt - przesuń w lewo Główna Alt Strzałka w lewo Chwyta i przesuwa rysunek w lewo
Powiększenie i chwytanie: Chwyt - przesuń w prawo Główna Alt Strzałka w prawo Chwyta i przesuwa rysunek w prawo
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj do dołu Główna B Wyrównuje zaznaczone obiekty do dołu
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj środki w pionie Główna C Wyrównuje w pionie środki zaznaczonych obiektów
Wyrównanie i rozkład: Wyrównanie i rozkład... Główna Ctrl A Otwiera okno dialogowe Wyrównanie i rozkład
Czcionka: Pogrubienie Edycja tekstu Ctrl B Zmienia styl tekstu na pogrubiony
Rolety: Metamorfoza... Główna Ctrl B Otwiera roletę Metamorfoza
Edycja (polecenia): Kopiuj Główna Ctrl C Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka
Edycja (polecenia): Duplikuj Główna Ctrl D Umieszcza kopię zaznaczonych obiektów w zadanej odległości
Poruszanie się w tekście: Usuń wyraz z prawej Edycja tekstu Ctrl Delete Usuwa wyraz na prawo od punktu wstawiania
Formatowanie tekstu: Wyrównanie do środka Edycja tekstu Ctrl E Zmienia wyrównanie tekstu na wyrównanie do środka
Rolety: Głębia... Główna Ctrl E Otwiera roletę Głębia
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na koniec ramki Edycja tekstu Ctrl End Przenosi punkt wstawiania na koniec ramki
Obszar roboczy: Wywołaj pasek właściwości Główna Ctrl Enter Wywołuje pasek właściwości i uaktywnia pierwszy widoczny element
Rolety: Wypełnienie specjalne... Główna Ctrl F Otwiera roletę Wypełnienie specjalne
Pomoc: Tematy Pomocy Główna Ctrl F1 Otwiera okno dialogowe Pomocy na karcie Spis treści
Opcje: Opcje - Tekst Edycja tekstu Ctrl F10 Otwiera okno dialogowe Opcje z wybraną stroną Tekst
Edycja węzłów: Edycja węzłów... Główna Ctrl F10 Zawiera narzędzia do edycji węzłów obiektu lub krzywej 
Rolety: Symbole... Główna Ctrl F11 Otwiera okno dokowane symboli
Narzędzia językowe: Sprawdzanie pisowni... Główna Ctrl F12 Otwiera okno sprawdzania pisowni; sprawdza pisownię zaznaczonego tekstu
Powiększenie i chwytanie: Menedżer widoków... Główna Ctrl F2 Otwiera okno dokowane Menedżer widoków
Style, warstwy i obiekty: Style grafiki i tekstu... Główna Ctrl F5 Otwiera okno dokowane stylów grafiki i tekstu
Rolety: Obwiednia... Główna Ctrl F7 Otwiera roletę Obwiednia
Formatowanie tekstu: Przekształć Główna Ctrl F8 Przekształca tekst ozdobny w tekst akapitowy i odwrotnie
Rolety: Obrys... Główna Ctrl F9 Otwiera roletę Obrys
Grupowanie/Łączenie: Grupuj Główna Ctrl G Grupuje zaznaczone obiekty
Formatowanie tekstu: Justowanie wymuszone Edycja tekstu Ctrl H Zmienia wyrównanie tekstu na justowanie pełne, łącznie z wymuszeniem justowania w ostatnim wierszu
Plik: Eksportuj Główna Ctrl H Eksportuje tekst lub obiekty do innego formatu
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na początek ramki Edycja tekstu Ctrl Home Przenosi punkt wstawiania na początek ramki
Czcionka: Kursywa Edycja tekstu Ctrl I Zmienia styl tekstu na kursywę
Plik: Importuj Główna Ctrl I Importuje tekst lub obiekty
Edycja (polecenia): Kopiuj Główna Ctrl Insert Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka
Formatowanie tekstu: Justowanie pełne Edycja tekstu Ctrl J Zmienia wyrównanie tekstu na justowanie pełne
Opcje: Opcje - Obszar roboczy... Główna Ctrl J Otwiera okno dialogowe służące do ustawiania opcji programu CorelDRAW
Grupowanie/Łączenie: Rozłącz Główna Ctrl K Rozłącza zaznaczony obiekt
Formatowanie tekstu: Wyrównanie do lewej Edycja tekstu Ctrl L Zmienia wyrównanie tekstu na wyrównanie do lewej
Grupowanie/Łączenie: Połącz Główna Ctrl L Łączy zaznaczone obiekty
Formatowanie tekstu: Wypunktuj tekst Główna Ctrl M Dodaje/usuwa znaki wypunktowania tekstu (przełącznik)
Formatowanie tekstu: Brak wyrównania Edycja tekstu Ctrl N Powoduje, że tekst nie jest wyrównywany
Plik: Nowy dokument Główna Ctrl N Tworzy nowy rysunek
Rozmiar czcionki: Zmniejsz rozmiar czcionki Edycja tekstu Ctrl NUMPAD2 Zmniejsza rozmiar czcionki do poprzedniego rozmiaru.
Rozmiar czcionki: Zmniejsz rozmiar czcionki Główna Ctrl NUMPAD2 Zmniejsza rozmiar czcionki do poprzedniego rozmiaru.
Rozmiar czcionki: Poprzedni rozmiar czcionki z listy Edycja tekstu Ctrl NUMPAD4 Zmniejsz rozmiar czcionki do poprzedniego z listy
Rozmiar czcionki: Poprzedni rozmiar czcionki z listy Główna Ctrl NUMPAD4 Zmniejsz rozmiar czcionki do poprzedniego z listy
Rozmiar czcionki: Następny rozmiar czcionki z listy Edycja tekstu Ctrl NUMPAD6 Zwiększ rozmiar czcionki do następnego rozmiaru z listy
Rozmiar czcionki: Następny rozmiar czcionki z listy Główna Ctrl NUMPAD6 Zwiększ rozmiar czcionki do następnego rozmiaru z listy
Rozmiar czcionki: Zwiększ rozmiar czcionki Edycja tekstu Ctrl NUMPAD8 Zwiększa rozmiar czcionki do następnego rozmiaru.
Rozmiar czcionki: Zwiększ rozmiar czcionki Główna Ctrl NUMPAD8 Zwiększa rozmiar czcionki do następnego rozmiaru.
Plik: Otwórz... Główna Ctrl O Otwiera istniejący rysunek
Plik: Drukuj... Główna Ctrl P Drukuje bieżący rysunek
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na koniec tekstu Edycja tekstu Ctrl PgDn Przenosi punkt wstawiania na koniec tekstu
Kolejność: Przesuń niżej Główna Ctrl PgDn Przenosi zaznaczone obiekty o jedną pozycję niżej
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na początek tekstu Edycja tekstu Ctrl PgUp Przenosi punkt wstawiania na początek tekstu
Kolejność: Przesuń wyżej Główna Ctrl PgUp Przenosi zaznaczone obiekty o jedną pozycję wyżej
Właściwości zniekształceń: Przekształć w krzywe Główna Ctrl Q Przekształca zaznaczony obiekt w krzywe; przekształcenie w krzywe umożliwia elastyczniejszą edycję
Formatowanie tekstu: Wyrównanie do prawej Edycja tekstu Ctrl R Zmienia wyrównanie tekstu na wyrównanie do prawej
Edycja (polecenia): Powtórz Główna Ctrl R Powtarza ostatnio wykonaną operację
Plik: Zapisz Główna Ctrl S Zapisuje bieżący rysunek
Czcionka: Wersaliki Edycja tekstu Ctrl Shift A Zmienia wszystkie litery tekstu na wielkie
Edycja (polecenia): Kopiuj właściwości z... Główna Ctrl Shift A Kopiuje do zaznaczonych obiektów wybrane właściwości z innego obiektu
Narzędzia tekstowe: Pokaż znaki niedrukowalne Edycja tekstu Ctrl Shift C Wyświetla znaki niedrukowalne
Formatowanie tekstu: Inicjał wpuszczany Edycja tekstu Ctrl Shift D Dodaje/Usuwa inicjał wpuszczany (przełącznik)
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do końca ramki Edycja tekstu Ctrl Shift End Zaznacza tekst do końca ramki
Czcionka: Lista czcionek Edycja tekstu Ctrl Shift F Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych czcionek
Rozmiar czcionki: Rozmiar czcionki dla HTML Edycja tekstu Ctrl Shift H Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych rozmiarów czcionek dla HTML
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do początku ramki Edycja tekstu Ctrl Shift Home Zaznacza tekst do początku ramki
Czcionka: Kapitaliki Edycja tekstu Ctrl Shift K Zmienia wszystkie litery tekstu na kapitaliki
Rozmiar czcionki: Rozmiar czcionki Edycja tekstu Ctrl Shift P Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych rozmiarów czcionek
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do końca tekstu Edycja tekstu Ctrl Shift PgDn Zaznacza tekst do końca tekstu
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do początku tekstu Edycja tekstu Ctrl Shift PgUp Zaznacza tekst do początku tekstu
Style, warstwy i obiekty: Style Edycja tekstu Ctrl Shift S Wyświetla listę wszystkich stylów w rysunku
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 akapit w dół Edycja tekstu Ctrl Shift Strzałka w dół Zaznacza 1 akapit w dół
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 akapit w górę Edycja tekstu Ctrl Shift Strzałka w górę Zaznacza 1 akapit w górę
Poruszanie się w tekście: Zaznacz wyraz z lewej Edycja tekstu Ctrl Shift Strzałka w lewo Zaznacza wyraz na lewo od punktu wstawiania
Poruszanie się w tekście: Zaznacz wyraz z prawej Edycja tekstu Ctrl Shift Strzałka w prawo Zaznacza wyraz na prawo od punktu wstawiania
Formatowanie tekstu: Edytuj tekst... Główna Ctrl Shift T Otwiera okno dialogowe Edytuj tekst
Czcionka: Grubość czcionki Edycja tekstu Ctrl Shift W Wyświetla listę wszystkich dostępnych/aktywnych grubości (odmian) czcionek
Edycja (polecenia): Ponów Główna Ctrl Shift Z Ponawia ostatnio cofniętą operację
Przybornik: Przełącz narzędzie Główna Ctrl Spacja Przełącza między bieżącym narzędziem a narzędziem Wskaźnik
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 akapit w dół Edycja tekstu Ctrl Strzałka w dół Przenosi punkt wstawiania o 1 akapit w dół
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 akapit w górę Edycja tekstu Ctrl Strzałka w górę Przenosi punkt wstawiania o 1 akapit w górę
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 wyraz w lewo Edycja tekstu Ctrl Strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania o 1 wyraz w lewo
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 wyraz w prawo Edycja tekstu Ctrl Strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania o 1 wyraz w prawo
Formatowanie tekstu: Formatuj tekst... Główna Ctrl T Zmienia właściwości tekstu
Czcionka: Podkreślenie Edycja tekstu Ctrl U Zmienia styl tekstu na podkreślony
Grupowanie/Łączenie: Rozdziel grupę Główna Ctrl U Rozdziela zaznaczone obiekty i grupy obiektów
Edycja (polecenia): Wklej Główna Ctrl V Wkleja do rysunku zawartość schowka
Widok i podgląd: Odśwież okno Główna Ctrl W Odświeża zawartość okna rysowania
Edycja (polecenia): Wytnij Główna Ctrl X Przenosi zaznaczone obiekty do schowka
Siatka, prowadnice i przyciąganie: Przyciągaj do siatki Główna Ctrl Y Włącza przyciąganie obiektów do siatki (przełącznik)
Edycja (polecenia): Cofnij Główna Ctrl Z Cofa ostatnio wykonaną operację
Poruszanie się w tekście: Usuń znak z prawej Edycja tekstu Delete Usuwa znak na prawo od punktu wstawiania
Edycja (polecenia): Usuń Główna Delete Usuwa zaznaczone obiekty
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj środki w poziomie Główna E Wyrównuje w poziomie środki zaznaczonych obiektów
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na koniec wiersza Edycja tekstu End Przenosi punkt wstawiania na koniec wiersza
Edycja węzłów: Kształt (narzędzie) Główna F10 Edytuje węzły obiektu; kliknięcie dwukrotne otwiera roletę Edycja węzłów
Wypełnienie: Wypełnienie tonalne... Główna F11 Nadaje obiektom wypełnienie tonalne
Kontur: Pióro konturu... Główna F12 Otwiera okno dialogowe Pióro konturu
Powiększenie i chwytanie: Powiększ wskazany obszar Główna F2 Powiększa wskazany obszar rysunku
Powiększenie i chwytanie: Pomniejsz Główna F3 Pomniejsza rysunek
Powiększenie i chwytanie: Wszystkie obiekty Główna F4 Zmienia powiększenie tak, aby widoczne były wszystkie obiekty na rysunku
Przybornik: Ostatnio użyte narzędzie edycji krzywych Główna F5 Wybiera ostatnio użyte narzędzie rysowania krzywych
Przybornik: Prostokąt (narzędzie) Główna F6 Rysuje prostokąty; kliknięcie dwukrotne narzędzia tworzy ramkę strony
Przybornik: Elipsa (narzędzie) Główna F7 Rysuje elipsy i koła; kliknięcie dwukrotne narzędzia otwiera okno dialogowe Opcje z wybraną stroną Elipsa
Przybornik: Tekst (narzędzie) Główna F8 Dodaje tekst; kliknięcie na stronie dodaje tekst ozdobny; kliknięcie i przeciągnięcie dodaje tekst akapitowy
Widok i podgląd: Podgląd pełnoekranowy Główna F9 Wyświetla pełnoekranowy podgląd rysunku
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania na początek wiersza Edycja tekstu Home Przenosi punkt wstawiania na początek wiersza
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj do lewej Główna L Wyrównuje zaznaczone obiekty do lewej
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 ramkę w dół Edycja tekstu PgDn Przenosi punkt wstawiania o 1 ramkę w dół
Układ strony: Następna strona Główna PgDn Przechodzi do następnej strony
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 ramkę w górę Edycja tekstu PgUp Przenosi punkt wstawiania o 1 ramkę w górę
Układ strony: Poprzednia strona Główna PgUp Przechodzi do poprzedniej strony
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj do prawej Główna R Wyrównuje zaznaczone obiekty do prawej
Edycja (polecenia): Wytnij Główna Shift Delete Przenosi zaznaczone obiekty do schowka
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do końca wiersza Edycja tekstu Shift End Zaznacza tekst do końca wiersza wiersza
Pomoc: Co to jest? Główna Shift F1 Uruchamia Pomoc kontekstową - Co to jest?
Wypełnienie: Wypełnienie jednolite... Główna Shift F11 Nadaje obiektom wypełnienie jednolite
Kontur: Kolor konturu... Główna Shift F12 Otwiera okno dialogowe Kolor konturu
Powiększenie i chwytanie: Zaznaczenie Główna Shift F2 Zmienia powiększenie tak, aby widoczne były wszystkie zaznaczone obiekty
Narzędzia tekstowe: Zmień wielkość liter... Edycja tekstu Shift F3 Zmienia wielkość liter w zaznaczonym tekście
Powiększenie i chwytanie: Cała strona Główna Shift F4 Wyświetla całą drukowaną stronę
Rolety: Pióro... Główna Shift F7 Otwiera roletę Pióro
Widok i podgląd: Przełącz rodzaj widoku Główna Shift F9 Przełącza pomiędzy dwoma ostatnio używanymi rodzajami widoków
Poruszanie się w tekście: Zaznacz do początku wiersza Edycja tekstu Shift Home Zaznacza tekst do początku wiersza
Edycja (polecenia): Wklej Główna Shift Insert Wkleja do rysunku zawartość schowka
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 akapit w dół Edycja tekstu Shift PgDn Zaznacza 1 akapit w dół
Kolejność: Przesuń pod spód Główna Shift PgDn Przenosi zaznaczone obiekty pod spód
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 ramkę w górę Edycja tekstu Shift PgUp Zaznacza 1 ramkę w górę
Kolejność: Przesuń na wierzch Główna Shift PgUp Przenosi zaznaczone obiekty na wierzch
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 wiersz w dół Edycja tekstu Shift Strzałka w dół Zaznacza 1 wiersz w dół
Podsuwanie: Szybkie podsuwanie w dół Główna Shift Strzałka w dół Podsuwa obiekt w dół o wielkość kroku szybkiego podsuwania
Poruszanie się w tekście: Zaznacz 1 wiersz w górę Edycja tekstu Shift Strzałka w górę Zaznacza 1 wiersz w górę
Podsuwanie: Szybkie podsuwanie w górę Główna Shift Strzałka w górę Podsuwa obiekt w górę o wielkość kroku szybkiego podsuwania
Poruszanie się w tekście: Zaznacz znak z lewej Edycja tekstu Shift Strzałka w lewo Zaznacza znak na lewo od punktu wstawiania
Podsuwanie: Szybkie podsuwanie w lewo Główna Shift Strzałka w lewo Podsuwa obiekt w lewo o wielkość kroku szybkiego podsuwania
Poruszanie się w tekście: Zaznacz znak z prawej Edycja tekstu Shift Strzałka w prawo Zaznacza znak na prawo od punktu wstawiania
Podsuwanie: Szybkie podsuwanie w prawo Główna Shift Strzałka w prawo Podsuwa obiekt w prawo o wielkość kroku szybkiego podsuwania
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 wiersz w dół Edycja tekstu Strzałka w dół Przenosi punkt wstawiania o 1 wiersz w dół
Podsuwanie: Podsuwanie w dół Główna Strzałka w dół Podsuwa obiekt w dół
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 wiersz w górę Edycja tekstu Strzałka w górę Przenosi punkt wstawiania o 1 wiersz w górę
Podsuwanie: Podsuwanie w górę Główna Strzałka w górę Podsuwa obiekt w górę
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 znak w lewo Edycja tekstu Strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania o 1 znak w lewo
Podsuwanie: Podsuwanie w lewo Główna Strzałka w lewo Podsuwa obiekt w lewo
Poruszanie się w tekście: Przenieś punkt wstawiania o 1 znak w prawo Edycja tekstu Strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania o 1 znak w prawo
Podsuwanie: Podsuwanie w prawo Główna Strzałka w prawo Podsuwa obiekt w prawo
Wyrównanie i rozkład: Wyrównaj do góry Główna T Wyrównuje zaznaczone obiekty do góry

Źródło: Corel Draw Praktycznie

poniedziałek, 26 września 2011

Wybór urządzenia wielofunkcyjnego-na co zwracać uwagę?

Post jest dedykowany dla internautów którzy zadają sobie pytanie jak w temacie posta.

Na początek napiszę, jako ciekawostkę z obserwacji, że drukarka to najczęściej ostatnie urządzenie z zestawu komputerowego które wymieniamy z reguły na końcu co daje nam do myślenia, że tak naprawdę nie ma co się zagłębiać w ten temat- nic bardziej mylnego. Często jest tak, że wybieramy tanie urządzenia wielofunkcyjne nie zwracając uwagi na parametry oraz eksploatację co tak naprawdę przekłada się na dodatkowe koszty choćby związane z kupnem drogich kartridży czy też w przypadku drukarek laserowych tonerów. Swoją drogą polecam urządzenia Brother'a.


Wybierając urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, każdy z nas ma różne priorytety dlatego moim zdaniem jak miałbym brać drukarkę czy urządzenie wielofunkcyjne dla siebie napewno:

1. Zwrócił bym uwagę na markę (Brother, Lexmark, Hp )
2. Eksploatację (ceny kartridży, uzupełniaczy, zamienników, tonerów)
3. Jakość wydruku na różnych papierach (zwykły, fotograficzny) w przypadku skanera jakość skanu- indywidualna interpretacja)
3. Kompatybilność urządzenia z systemami (dostępność sterowników)
4. Czy drukarka posiada interfejs WiFi
5. Bezpośrednie podłączenie urządzeń typu aparat fotograficzny
6. Szybkość druku oraz skanowania szczególnie w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych
7. Dodatkowy panel, pozwalający na dokonywanie zaawansowanych operacji bez komputera (zmaina rozmiaru zdjęcia, orientacja, np. ilość kopii na jednej stronie itp. )

Tak więc na to zwracałbym uwagę biorąc takie urządzenie.

niedziela, 25 września 2011

Tworzenie prostych witryn internetowych- Niezbędnik Webmastera cz.3 (SEO)

Dzisiaj przedstawię moje doświadczenia związane z SEO. O czym tak naprawdę należy pamiętać przy pozycjonowaniu? Moim zdaniem zakładając swoją stronę czy też prowadząc bloga chcąc osiągnąć regularną liczbę odwiedzin naszej witryny powinniśmy pamiętać o kilku priorytetowych rzeczach dzięki którym nasze odwiedziny powoli ale skutecznie! z dnia na dzień, będą rosnąć. Postaram się wypunktować najważniejsze informacje. Zachęcam takaże do waszej opinii oraz waszych propozycji.

Oto moje pomysły jeśli chodzi o SEO.
Możemy :

1. Linkować- publikować swojego linka w stopce w postach na różnych forach, możemy wykorzystać potęgę portali społecznościowych fb, nk, twitter itp., możemy tworzyć kolejne witryny tematyczne gdzie możemy figurować np. jako partnerzy, dobrodzieje itp.

2. Użyć programów pozycjonerskich (typu SEO Suite)

3. Wykorzystać otaczające nas przedmioty codziennego użytku by i na nich ,,zadziałać reklamą"

4. Skorzystać z serwisów linkujących strony 

5.Skorzystać z AdWords (płatna perspektywa reklamówki swojej strony)


(aktualizacja posta 1.03.2012)
Co do 4 punktu polecam: 
  
sobota, 24 września 2011

Tworzenie prostych witryn internetowych- Niezbędnik Webmastera cz.2

Jak obiecałem dzisiaj przedstawię temat związany z hostingiem a z kolei w 3 części napiszę także treściwie na temat moich doświadczeń z SEO oraz zdradzę pewne sprawdzające się sposoby z którymi być może miałeś do czynienia. Ale dzisiaj hosting więc zaczynamy.
Po krótce hosting to udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni.
Wyróżniamy hostingi płatne i bezpłatne. Przedstawię wady i zalety obu hostingów.

HOSTING BEZPŁATNY WADY I ZALETY

Darmowy hosting pozwala przede wszystkim zaoszczędzić na kosztach związanych z otwarciem strony, ponieważ to nic nie kosztuje. Jednak za taki komfort trzeba będzie zapłacić w inny sposób i w tym momencie przechodzimy do wad. Tych jest zdecydowanie więcej, bo firma oferująca nam darmowy hosting musi w jakiś sposób wygenerować dochody i robi to najczęściej w postaci reklam. Zdarza się także, że spamuje naszą pocztę. Najważniejszym minusem darmowego hostingu jest mała pojemność, a także w niektórych przypadkach np. brak obsługi języka php albo jego odpowiednio wyższej wersji.

HOSTING PŁATNY WADY I ZALETY

Najważniejszą wadą jest tylko to że trzeba za niego zapłacić. Z kolei zalety płatnego hostingu należy znacznie większa przestrzeń na serwerze, brak reklam, oraz większa niezależność.

Jaki więc hosting wybrać?

Otóż odpowiedź jest prosta narazie spróbować na darmowym hostingu i po pewnym czasie zadać sobie proste pytanie czy zbliżasz się do swojego celu. Ofert jest naprawdę wiele więc nie będę się zagłębiał bo to już bardziej indywidualna sprawa.

...

piątek, 23 września 2011

Użytkowanie i regeneracja akumulatorów w laptopach

WSTĘP 
Od dłuższego czasu jedynym spotykanym typem ogniw w laptopach są ogniwa litowo-jonowe, popularnie zwane Li-Ion (stąd slangowa nazwa "lionki"/"lajonki"). Ogniwa te charakteryzują się bardzo niewielką wrażliwością na tzw. efekt pamięciowy, dużą wydajnością prądową i małymi prądami upływu (powolnym procesem samorozładowania). Poza tymi zaletami mają też jedną poważną wadę - skomplikowany proces ładowania, wymagający elektroniki monitorującej prąd, napięcie i temperaturę ogniw. Ogniwa posiadają zabezpieczenie przed przeładowaniem - jeśli w wyniku wzrostu temperatury wzroście ciśnienie w akumulatorze zadziała bezpiecznik rozłączający obwód - zostanie wypchnięty sworzeń łączący biegun "+" akumulatora z dodatnim zaciskiem na obudowie (jest on widoczny po zdjęciu blaszki ochronnej). Można nawet spotkać opisy "naprawy" tak uszkodzonych akumulatorków poprzez nawiercenie otworu w tej blaszce (na samym środku) i wepchnięcie sworznia zabezpieczającego przy użyciu cienkiego wiertła lub szpilki, nie polecam jednak tej metody (choć nie przeczę, że działa). W razie zwarcia i niezadziałania zabezpieczeń dochodzi do bardzo widowiskowego zapłonu baterii i jej eksplozji - UWAGA - gazy wydobywające się z baterii są pod bardzo wysokim ciśnieniem i płoną w temperaturze kilku tysięcy stopni Celsjusza.PARAMETRY 
Patrząc na parametry baterii warto zwracać uwagę nie tylko na pojemność baterii ale również na jej napięcie (ilość ogniw). Typowa bateria ma pojemność 4400mAh, ale może występować w wariancie 6 lub 8 ogniwowym (odpowiednio 10,8V i 14,4V). Mogłoby się wydawać, że czas pracy zależy od pojemności - nic bardziej mylnego, laptop ma przetwornicę impulsową więc może pracować w szerokim zakresie napięć zasilania ale im to napięcie będzie niższe tym pobór prądu będzie większy, a im większy pobór prądu przy tej samej pojemności tym krótszy czas pracy. Zakładając, że czas pracy na w pełni sprawnej baterii 8 ogniwowej będzie wynosił ~4h to na baterii 6 ogniwowej wyniesie on poniżej 3h (ze względu na większe straty spowodowane przepływem większych prądów).


UŻYTKOWANIE
Po zakupie należy taką baterię uformować (co niekiedy jest błędnie określane mianem "formatowania"). Proces ten polega na 2-3 krotnym rozładowaniu baterii do wyłączenia się laptopa (w końcowej fazie najlepiej na ekranie BIOS-Setupu) i jej naładowaniu i pozostawieniu "pod prądem" przez jeszcze 1-2h po naładowaniu. Formowanie współczesnych baterii ma na celu raczej "nauczenie" elektroniki pojemności i charakterystyki ładowania i rozładowania ogniw niż rzeczywiste elektrochemiczne formowanie ogniw.

Za wyjątkiem laptopów marki Toshiba i Packard Bell, wszystkie inne z którymi się spotkałem nie doładowują ogniw jeśli podłączy się laptopa do zasilania sieciowego kiedy poziom naładowania baterii przekracza ~95% (w różnych modelach ten próg jest różny - 90-96%). Jeśli baterie są sprawne, a laptop jest używany głównie w biurze/domu z zasilaniem sieciowym, lepiej żeby był podłączony do sieci cały czas. Jeśli już zostanie odłączony warto popracować do rozładowania baterii na zasilaniu bateryjnym, co i tak warto czynić min. raz na 1-2 m-ce.

Jeśli laptop ma być nieużywany przez dłuższy czas warto wyjąć z niego baterię, bowiem w laptopie będzie się ona rozładowywała nieco szybciej, a nie można dopuścić do głębokiego wyładowania ogniw. Baterie przechowywane poza laptopem nie powinny być w pełni naładowane, optymalnym wydaje się być poziom 50-60% i przynajmniej raz na 3-4 m-ce powinny przejść cykl "odświeżania", tj. rozładowania, naładowania i rozładowania do ~60%.


REGENREACJA
Zanim podejmiemy decyzję o regeneracji warto jest kilkukrotnie (3-4x) rozładować i naładować ogniwa - często to wystarcza do ich "ożywienia". Jeśli bateria długo leżała i teraz laptop nie chce jej ładować (sygnalizuje uszkodzenie baterii), warto pozostawić ją na jakiś czas w laptopie, może po kilku godzinach zacznie się ładować, jeśli jednak nie to czasem taką "martwą" (na skutek głębokiego wyładowania) baterię można "ożywić" podładowując ogniwa bez pośrednictwa wbudowanej w baterię elektroniki (UWAGA - grozi pożarem).
Jeśli powyższe metody nic nie dały i zdecydujemy się na regenerację są dwie możliwości:

- reset elektroniki: sterownik baterii przechowuje informacje m.in. o ilości cykli pracy baterii i na tej podstawie wyznacza stopień zużycia baterii (utratę pojemności), nie zawsze jednak odzwierciedla to faktyczny stan ogniw, które mogą być jeszcze całkiem dobre (np. ~70% nominalnej pojemności) podczas gdy sterownik szacuje je na nadające się do wymiany (np. <10% pojemności). Zdarza się też, że dane w pamięci sterownika ulegną uszkodzeniu i zaczyna on przyjmować do obliczeń zupełnie przypadkowe wartości. W zależności od baterii najczęściej wymaga to użycia specjalnego programu i programatora, ale w niektórych przypadkach wystarczy odłączyć elektronikę od ogniw na kilka minut i sama się zrestartuje.

- wymiana ogniw: należy wymieniać wszystkie ogniwa, nie należy ich lutować, powinny być zgrzewane - generalnie inwestycja niezbyt opłacalna. W zależności od elektroniki, należy wykonać reset adaptacji sterownika baterii. Typowo używa się ogniw typu CGR18650 (Panasonic/Matsushita), pojedyncze ogniwo ma napięcie nominalne 3,6V i pojemność 2200mAh.


ZAMRAŻANIE BATERII
Nigdy nie należy zamrażać baterii Li-Ion, niskie temperatury są dla nich zabójcze. Skąd natomiast wzięła się sama metoda z zamrażaniem - otóż (jak już wcześniej wspomniałem) niektóre starsze elektroniki resetują się po odłączeniu zasilania, zamrożenie ogniw powoduje spadek napięcia na nich, a co za tym idzie restart takiej elektroniki. Problem w tym, że może to trwale uszkodzić ogniwa.
Regeneracja ogniw (artykuł 1): http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic354605.html

Regeneracja ogniw (artykuł 2) : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic840210.html

źródło: elektroda

czwartek, 22 września 2011

Tworzenie prostych witryn internetowych- Niezbędnik Webmastera cz.1

W tym poście a raczej w jego pierwszej części zaproponuję programy do tworzenia stron internetowych, dzięki którym nawet bez znajomości podstawowego języka html będziemy wstanie zbudować całkiem przyzwoitą stronę internetową, którą następnie będziemy mogli zamieścić na naszym serwerze gdzie będzie figurować pod naszą wybraną przez nas wolną domeną. W tej części skupie się na opisie dwóch programów, które są warte polecenia. W kolejnych częściach opiszę sprawy związane z hostingiem oraz zamieszczę podstawy pozycjonowania których zdążyłem się do tej pory nauczyć. Liczę także na wasze cenne komentarze, które będą wzbogacać ten temat aby każdy z was miał równy dostęp do możliwości jakie oferuje nam dzisiaj Internet. Przejdźmy więc do rzeczy. Dobrym programem bo intuicyjnym w obsłudze do tworzenia witryn okazał się Website Evolution X5. Największą zaletą programu jest jego interfejs zwałbym ,,step by step" i co najważniejsze program jest dostępny także w polskiej wersji językowej. Wiele rzeczy jest zautomatyzowanych co nas odciąża od pozyskiwania wiedzy na dane tematy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że coś jest kosztem czegoś, a więc program na dłuższą metę ogranicza, ale jest świetną perspektywą dla osób, które chciałby pobawić się ze stronami internetowymi sami. Program posiada ogromną bazę szablonów stron internetowych. Możemy także sami zaprojektować szablon i zapisać projekt na dysku. Wszystko jest indeksowane automatycznie, jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to polskie znaki. W zakładkach stron używajmy polskich znaków tak aby serwer mógł zinterpretować i wyświetlić naszą stronę czy też zakładkę. Dodam, że na stronie producenta są także tutoriale, które są bardzo dobrym kursem ułatwiającym poruszanie się po programie oraz poznanie jego wszystkich możliwości, które są naprawdę szerokie ;). Kolejnym programem który jest jednocześnie bardzo prosty w obsłudze i jest Aligator Flash Designer. Jest to program do tworzenia flashu czyli grafiki interaktywnej, dynamicznej co sprawia, że stronę ma swój urok. Ten malutki programik posiada niesamowitą bazę gotowych efektów do przerobienia. Idealnie nadaje się do tworzenia flashu, który później możemy dodać do naszej strony za pomocą Website Evolution X5. Program jest również intuicyjny w obsłudze i bez porównania dużo łatwiej się w nim generuje podstawowe efekty niż w Adobe Flash CS5. Czy chcesz sprawdzić się w tworzeniu stron już dzisiaj? Zachęcam do wypróbowania tych programików, z którymi być może spędzisz miło kilka wieczorów aby pochwalić się swoimi efektami swojej pracy przed znajomymi ;)

środa, 21 września 2011

Intel Core i7- podstawowe info

To generacja procesorów firmy Intel oparta na architekturze x86-64, premiera układu miała miejsce 3 listopada 2008 roku. Wykorzystuje onamikroarchitekturę procesora o nazwie Nehalem. Jest to następca układów Intel Core 2 Duo i Intel Core 2 Quad z rdzeniem Penryn. Jak dotąd dostępne są tylko czterordzeniowe i sześciordzeniowe procesory, jednak Intel w przyszłości ma zamiar wprowadzić także procesory ośmiordzeniowe. Core i7 zostały wykonane w technologii 45 nm, z wyjątkiem Intel Core i7-980X (32nm). Taktowanie rdzeni wynosi od 2.66 do 3.33(z Intel® Turbo Boost Technology 3.6) GHz. Pierwsze procesory z tej serii ukazały się 3 listopada 2008 roku. Mogą one współpracować jedynie z pamięciami DDR3 (w 3 kanałach), a pierwszym chipsetem obsługującym podstawkę LGA 1366 jest X58. Zamiast magistrali FSB oraz mostka północnego pojawiły się dwie nowe szyny danych - QPI lub DMI, dzięki którym przepływ danych pomiędzy procesorem a chipsetem może wynieść do 25,6 GB/s (QPI). Komunikacja z pamięcią zachodzi przez wbudowany w procesor, kontroler pamięci IMC (Integrated Memory Controller). Wszystkie procesory z rodziny Core i7 mają taką samą ilość pamięci cache:
po 32KB pamięci instrukcyjnej L1 i 32KB pamięci danych L1 na każdy z rdzeni
po 256KB współdzielonej pamięci instrukcyjnej/danych L2 na każdy z rdzeni
8MB współdzielonej pamięci instrukcyjnej/danych L3 wspólnej dla wszystkich rdzeni

Są wyposażone w najnowsze technologie oszczędzania energii, dzięki którym komputery stacjonarne mogą przechodzić w tryby uśpienia poprzednio dostępne dla notebooków. Udostępniają także nową funkcję zwiększającą wydajność - Nehalem Turbo Boost lub Intel Turbo Boost, która automatycznie zwiększa szybkość taktowania jednego lub kilku rdzeni procesora w przypadku obciążenia, jeśli procesor nie przekroczy swojego TDP. Dzięki niej wydajność procesora zwiększa się (zarówno w aplikacjach jedno jak i wielowątkowych), jednocześnie nie zwiększając poboru prądu w trakcie spoczynku.

Ciekawostką jest powrót technologii Hyper-Threading (wykorzystywanej wcześniej w Pentium 4 i procesorach Xeon), która umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu nie kolidujących ze sobą wątków obliczeniowych. Oznacza to, że każdy rdzeń może robić dwie rzeczy naraz, np. czterordzeniowy procesor Core i7 może wykonywać 8 wątków jednocześnie.

Nowością jest również bufor BTB drugiego poziomu, sprowadzający dane do pamięci podręcznej, oraz bufor RSB, zapobiegający błędnemu przewidywaniu pojawiających się w trakcie wykonywania programu instrukcji powrotnych.

Moduły procesora podzielone zostały na dwie grupy: Core (część rdzenia) i Uncore (pozostałe elementy). W obydwu grupach można dodawać lub odejmować elementy zgodnie z potrzebami i wymaganiami rynku.

źródło: wikipedia

wtorek, 20 września 2011

Najszybszy dysk SATA na świecie WD VELOCIRAPTOR

WD VelociRaptor®WD VelociRaptor® wprowadził na rynek dyski o pojemności 450GB i 600GB następnej generacji pamięci SATA z prędkością obrotową 10.000 RPM. Owe dyski znajdują zastosowanie w profesjonalnych wysoko wydajnych stacjach roboczych a w szczególności w serwerach typu RACK gdzie ważne jest pogodzenie wydajności z niezawodnością. Jedyny obecnie dysk SATA z prędkością obrotową 10.000 RPM przeznaczony dla entuzjastów i zastosowań przemysłowych. Wzrost wydajności tego dysku w stosunku do poprzedniej generacji wynosi 15%. Jego niezawodność i nieustanna praca 24h/24h zapewnia funkcja Enterprise.
Podsumowując- cechy szczególne nowych dysków WD VelociRaptor:


• Zabójcza szybkość – interfejs SATA 6 Gb/s oraz 32 MB pamięci podręcznej w połączeniu z prędkością obrotową 10.000 RPM, czynią z VelociRaptora dysk szybszy o 15% w porównaniu ze zdobywcą nagród poprzedniej generacji.


• Olbrzymia pojemność – dyski SATA WD VelociRaptor sa dostępne w pojemnościach aż do 600 GB, zwiększając podwójnie pojemność poprzedniej generacji.


• Niezmiennie wysoka niezawodność – zaprojektowane i wyprodukowane by sprostać standardom dysków klasy Enterprise o żywotnym znaczeniu i zapewnić przedsiębiorstwom niezawodność w trudnych warunkach ciągłej pracy. Przy 1,4 miliona godzin bezawaryjnej pracy (MTBF), dyski te mają najwyższy dostępny wskaźnik niezawodności wśród dysków SATA dużej pojemności.


• Chłodna praca – nie pobierając więcej energii niż dyski WD VelociRaptor poprzedniej generacji, oferując dwukrotnie większą pojemność i lepszą wydajność.


• Rama mocująca IcePack - 2,5 calowe napędy WD VelociRaptor wbudowane są w profesjonalną ramę mocującą 3,5 cala wyposażoną w odprowadzenie ciepła, która utrzymuje niską temperaturę pracy niewielkich dysków, nawet w wysoce wydajnych systemach z obudową typu desktop.


• Rotary Acceleration Feed Forward (RAFF™) - Optymalizuje wydajność działania sprzętu pracującego w wielodyskowych, podatnych na wibracje obudowach.


• Technologia NoTouch™ Ramp Load - Głowica zapisująca nigdy nie dotyka powierzchni nośnika, dzięki czemu znacznie mniej zużywa się i głowica, i sam nośnik, a dysk jest lepiej zabezpieczony podczas transportu.


• Świadomość ekologiczna – oprócz zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego dotyczącej substancji niebezpiecznych (ROHS), ta generacja dysków WD VelociRaptor jest także projektem bezhalogenowym.

Ceny i dostępność:


Dyski twarde WD VelociRaptor (model 4500 HLHK o WD 6000 HLHX – 3,5-calowa wersja z ramą IcePack) są już dostępne u wybranych dystrybutorów i reselerów. 2,5-calowe napędy WD VelociRaptor (model WD 4500BLHX oraz WD6000BLHX) będą dostępne u wybranych sprzedawców OEM jeszcze w tym kwartale. Sugerowana cena dysku WD VelociRaptor 450 GB (model WD4500HLHX) wynosi 850 PLN, a wersja 600 GB (WD6000HLHX) – 940 PLN.

poniedziałek, 19 września 2011

Warty polecenia magnetyczny twardziel 2011

Najpopularniejsze dyski twarde produkuje się w dwóch standardach- do komputerów desktopowych 3,5 cala, w laptopach zaś montuje się 2,5-calowe dyski. Dyski różnią się nie tylko wielkością, ale również budową. W sprzedaży dostępne są obecnie tradycyjne dyski, w których dane zapisywane są magnetycznie oraz nowoczesne modele wykorzystujące do zapisu pamięć SSD. Dyski tradycyjne są dużo bardziej pojemne, jednak nie tak bardzo szybkie, jak SSD. Większość modeli pracuje w standardzie SATA II, pojawiają się także dyski obsługujące standard SATA III. Udogodnieniem w nowszym standardzie jest szybszy transfer danych. Aby wykorzystać ten standard należy jednak pamiętać aby nasza płyta główna go obsługiwała. Dyski z tym standardem są wstanie także funkcjonować z płytami obsługującymi także SATA II. Polecam dysk WD 3TB WD30EZRX. Dysk posiada 3TB przestrzeni dyskowej. Jego parametry to:


Format3,5 cali
Pojemność3000 GB
InterfejsSerial ATA III  
Prędkość obrotowa5400-7200 rpm
Pamięć Cache64 MB
Technologia przechowywaniaHDD  
Rodzina produktówCaviar Green Power  
Typ łożyskaFDB  
Maksymalny transfer wewnętrzny748 Mbps
Maksymany transfer zewnętrzny300 MB/s
Średni czas dostępu8,9 ms
Technologia S.M.A.R.T.Tak  
Waga630 g
Funkcja oszczędności energiiTak  
Technologia NCQTak

W dysku zastosowano technologie:
  • IntelliSeek - dzięki odpowiedniej kontroli ruchów elementów takich jak silniki, głowice zużycie energii zostało znacząco obniżone,
  • IntelliPark - zapewnia optymalną pracę głowic (zatrzymuje jeśli nie są potrzebne),
  • Perpendicular Magnetic Recording (PMR) - metoda zapisu prostopadłego pozwala na umieszczenie znacznie większej ilości danych na dysku.

niedziela, 18 września 2011

Wybór monitora- czym się sugerować

Większość z nas korzysta z monitora nie zwracając uwagę na jego parametry.
W tym poście opiszę czym należy się sugerować podczas wyboru monitora tak aby być w pełni zadowolonym z zakupionego towaru. Najpierw należało by zadać sobie pytanie do czego będzie taki monitor wykorzystywany, dlatego też podzielę zastosowania na 3 grupy: domowe, biurowe oraz graficzne.


grupa domowa
Matryca dowolna. TFT, PVA, MVA lub S-IPS. Do gier i filmów polecamy MVA/PVA lub TFT/TN. Charakteryzuje się wysokim kontrastem oraz szerokimi kątami widzenia. Czas reakcji max. 20ms. Podczas wyboru można również zastanowić się nad wyborem LCD z tunerem TV, który bez konieczności uruchamiania komputera pozwoli nam oglądać telewizję.


grupa biurowa
W zależności od ceny, proponuje panele od 15' cali, priorytetem przy wyborze monitora będzie kontrast od 450:1-700:1, oraz jasność minimum 200 cd/m2. Matryce godne polecenia : TFT/TN, MVA, PVA.


grupa graficzna (projektowanie)
Przy wyborze monitora należy kierować się przede wszystkim matrycą. Z dostępnych matryc do profesjonalnych zastosowań polecam: S-IPS oraz MVA/PVA. Czas reakcji nie powinien przekraczać 16ms, a minimalna wartość kontrastu powinna być wyższa niż 650:1. Dodatkowo można zwrócić uwagę na funkcję PIVOT, która umożliwi nam obrót ekranu o 90 stopni co znacznie ułatwia pracę w programach graficznych.


Podsumowując mogę dodać, że wybór matrycy matowej czy błyszczącej to kwestia gustu.

Lider przeglądarek w 2011

Przeciętny użytkownik, może nie zdawać sobie sprawy  z tego jak wielki wpływ ma korzystanie z odpowiedniej przeglądarki. Niestety okazuje się, że jeszcze sporo osób pozostawia ten temat korzystając z standardowo zainstalowanej przeglądarki systemowej. Po pierwsze bez względu jaką mamy zainstalowaną przeglądarkę należy pamiętać o aktualizacjach do najnowszych wersji- dzięki temu każda wyświetlana treść na stronie zostanie wyświetlona prawidłowo. Wiele osób ma tutaj podzielne zdanie na temat z jakiej przeglądarki korzystać aby być w pełni usatysfakcjonowanym. Jeden będzie się fascynował interfejsem przeglądarki i szybkością dostępu do poszczególnych opcji, dla niektórych z kolei będzie się liczyła szybkość wyświetlania stron i pewnie jeszcze parę innych rzeczy. Należy jednak przestrzegać się  przed przeglądarką Internet Explorer szczególnie w wersji 6.0 gdyż posiada ona znane problemy z renderowaniem stron oraz posiada sporo innych luk. Ze statystyk na rok 2011 wynika, że przeglądarka Firefox i jej wersje od 3.6 w górę zajęła 1 miejsce. Jest przeglądarką najbezpieczniejszą, szybką oraz posiadającą mnóstwo dodatków oraz jest stabilna pod każdym systemem, do tej pory najlepiej radzi sobie z renderowaniem witryn internetowych. Na drugim miejscu jest MSIE 8.x. Na 3 miejscu jest Chrome 9.x która trzeba przyznać jest najszybszą przeglądarką i również całkiem przyzwoicie radzi sobie z renderowaniem stron. Na miejscu 4 znajduje się MSIE 7.x. Z kolei na 5 miejscu Opera 11.x i kolejno na 6 miejscu MSIE 6.x. Zastanawiacie się dlaczego nie uwzględniłem przeglądarki Safari, która także mieści się w czołówce i jest brana pod uwagę- powodem jest niski procent jej użytkowników.


Dodatkowo zamieszczam procentowy wskaźnik Liderów sieci na rok 2011:
1. Firefox 6.x (i wzyż kolejna wersja beta) -46,992998 %
2. MSIE 8.x – 15,864262 %
3. Chrome 9.x – 11,880119 %
4. MSIE 7.x – 9,259036 %
5. Opera 11.x – 7,22752 %
6. MSIE 6.x – 2,183713 %
7. Inne – 6,592352 %

sobota, 17 września 2011

Optymalizacja systemu

Pewnie nieraz denerwuje cię długo włączający się komputer i chciałbyś go znacznie przyspieszyć nie formatując go. Otóż jest rozwiązanie! Pomogą nam w tym programy które trzeba będzie pobrać do optymalizacji systemu oraz te wbudowane w Windowsie. Podstawowy program do optymalizacji cieszący się dobrą opinią to darmowy Ccleaner za pomocą którego czyścimy rejestr, wyłączamy lub usuwamy pliki z autostartu oraz dokonujemy parę innych operacji optymalizujących w zależności jak bardzo chcemy przyspieszyć start systemu. Możemy użyć także Depresz Optymalizer- to narzędzie przeznaczone do konfiguracji ustawień systemu Windows XP. Aplikacja pozwala zarówno na przyspieszenie systemu, jak i poprawienie jego bezpieczeństwa. Program został wyposażony w system automatycznych podpowiedzi, które pokazują zalecaną wartość opcji. Ważne jest także wykonać defragmentację choćby i nawet wbudowanym w system defragmentatorem dysków. Gdy nasz komputer posiada mało pamięci RAM a mamy wystarczającą wolną przestrzeń dyskową, możemy powiększyć plik stronicowy albo jeśli posiadamy pendrive'a charakteryzującego się szybkim zapisem i odczytem możemy go wykorzystać pod Vistą lub 7 jako dodatkową pamięć która będzie się zachowywała prawie jak pamięć RAM.

Optymalizacja Internetu

Witam w dzisiejszym poście opiszę jak zoptymalizować Internet. Przyda się to gównie posiadaczom mobilnego Internetu posiadającego małe limity i dodatkowo znajdujących się w miejscach gdzie operator oferuje transfer na niskim poziomie w technologi GPRS oraz EDGE. Jedną z opcji to najnowszy firefox i jego optymalizacja by strony się szybciej wczytywały. działanie opisanego zabiegu powoduje to, że przeglądarka tworzy sobie algorytm, który taktuje jej jakie treści będziemy wyświetlać w najbliższym czasie. Wyszukuje jakich danych będziemy potrzebować w przyszłości i informuje serwer o ich wcześniejsze udostępnienie bez kolejki na kolejne zlecenie. Po zainstalowaniu firefoksa wpisujemy w adresie about:config

Następnie wyszukujemy linię network.http.pipelining i zmieniamy wartość na true.
kolejno linię network.http.proxy.pipelining i zmieniamy wartość na true.
i ostatecznie linię network.http.pipelining.maxrequests i ustawiamy wartość na 30.

Zamykamy przeglądarkę i uruchamiamy ją ponownie. I wszystko już działa
Dodatkowo możemy zainstalować kompresor łącza internetowego TrafficCompressor lub cFosSpeed.


Polecam także dla mobilnych surferów NetRestore  który wznawia zerwane połączenia.

piątek, 16 września 2011

Niedziłający stacjonarny internet ERY (T-MOBILE) pod Windows xp SP3

Post powstał w związku z zapytaniem.  Może się to komuś przydać. Jest to instrukcja konfiguracji ,,Era Internet stacjorany" z modemem ADSL.


Era Internet stacjonarny konfiguracja 


Konfiguracja modemu

192.168.1.1
admin
admin

username --> na umowie klienta
password --> na umowie klienta
PPPoA
VcMux
0
35


W przypadku Windows-a Xp sp3 pobieramy łatke z serwera ( ktory dziala po
podlaczeniu modemu z ERY, chociaz internet nie dziala)

213.158.194.231/portal/dsl.zip

Wybieramy folder PL i instalujemy łatkę , po restarcie działa. 

czwartek, 15 września 2011

Instalacja systemu Windows z pendrive'a

Pewnie zastanawiałeś się jak postawić system w netbooku czy na laptopie z niedziałającym napędem optycznym. Otóż jak w temacie- jest rozwiązanie. Większość laptopów jak i netbooków również ma funkcję recorver. Bywa i także, że często jednak decydujemy się na instalację tego typu z wielu różnych powodów. Teraz opiszę krok po kroku jak przygotować takiego bootowalnego pendrive'a w oparciu o źródła ze strony TechIT oraz swoje doświadczenie w tym temacie. Nośniki USB są dzisiaj stosunkowo niedrogie i oferują szybszy odczyt, więc całość - jak doświadczyłem - faktycznie przebiega dużo sprawniej. By to się udało, trzeba jednak odpowiednio pendrive przygotować.
Taka ekspresowa instalacja możliwa jest tylko w przypadku Windows Vista i Windows 7, a także Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 - zawartość płyty wystarczy po prostu przekopiować na pendrive i bootować z takiego nośnika komputer. 
Nie jest to do końca jednak takie proste - pendrive musi zawierać odpowiednią partycję.
Wszystko, co potrzebne do przygotowania pendrive'a znajdziemy w systemie Windows Vista lub Windows 7. 
Zaczynamy od umieszczenia nośnika w porcie USB i wywołania wiersza polecenia, a następnie uruchomienia narzędzia diskpart. W narzędziu tym sprawdzamy, jaki numer dysku uzyskał nasz klucz USB:

list disk

W naszym przypadku nośnik USB uzyskał numer 1. Trzeba teraz uczynić ten dysk aktualnie wybranym w programie diskpart:

select disk 1

Niestety aby kontynuować konieczne jest wyczyszczenie zawartości pendrive'a, warto więc wcześniej skopiować z niego ważne dane na dysk lokalny. Gdy już zawartość jest bezpieczna (lub też nie zależy nam na niej) należy usunąć partycje:

clean

Po usunięciu partycji pendrive zniknie z okna Komputer.
W następnym kroku należy utworzyć nową podstawową partycję. Nie podając rozmiaru nakazujemy diskpartowi utworzenie maksymalnie dużej partycji.

create partition primary

Po utworzeniu partycji wybieramy ją jako partycję roboczą, będzie to zawsze pierwsza partycja:

select partition 1

Aby instalator mógł wystartować z pendrive'a, gdy skopiujemy na niego pliku instalacyjne koniecznie nowo utworzona partycja musi zostać oznaczona jako aktywna:

active


Teraz pozostaje już tylko sformatowanie partycji w systemie plików FAT32. Warto dodać parametr quick do polecenia formatowania, dzięki czemu potrwa ono tylko kilka sekund.

format fs=fat32 quick

Na koniec przypisujemy pierwszą wolną literę do pendrive'a tak, aby można było wgrać na niego pliku instalacyjne:

assign

Teraz pozostaje już tylko włożyć do napędu optycznego płytę instalacyjną z systemem i po prostu skopiować całą jej zawartość na pendrive - oczywiście do katalogu głównego (skopiowanie zawartości płyty do podkatalogu uniemożliwi start instalatora).

źródło: http://www.techit.pl/Artykuly/Instalacja-systemu-Windows-z-pendrivea-szybko-i-wygodnie,3908.html

wtorek, 13 września 2011

Udany zakup sprzętu komputerowego

W życiu za ciężko zapracowane swoje pieniądze zaczynamy doceniać ich wartość poprzez co pragniemy aby zakupiony przez nas produkt spełnił nasze oczekiwania, by nam służył na długo oraz by był mało awaryjny. Często jest niestety tak, że ulegamy różnym chwytom marketingowym pod wpływem spontaniczności. Musimy pamiętać, że marketing często bazuje na naszej niewiedzy, odciąga naszą uwagę od niedoskonałości produktu.
Pierwszą radą jest tzw. zbiorcza opinia użytkowników na temat danego produktu, bądź opinia osób mających styczność z tymi produktami. To tyle tak ogółem w skrócie.

By dokonać udanego zakupu komputera stacjonarnego np. dla gracza (jednostki centralnej) zwróć uwagę kolejno na:

1) Kartę graficzną (obecny standard PCI-E), ile ma pamięci (np. 1GB), rodzaj pamięci (np. DDR5), oraz taktowanie procesora graficznego ,,GPU'' -to takie podstawy.

2) Processor: ilość rdzeni (fizycznych, oraz wirtualnych), taktowanie CPU: (np. 4x3,4GHz, w trybie TBost 6x3,4GHz), pamięć cache (np. 6MB)

3) Pamięć RAM: pojemność (np. 4GB), rodzaj pamięci (np. DDR3), taktowanie pamięci (np. 1600MHz)

4) Dysk twardy: pojemność (np. 500GB), RPM, (np. 7200/s), interfejs SATA II (szybkość transferu  między dyskiem i płytą główną oraz resztą podzespołów)

5) Płytę główną: kompatybilna z resztą podzespołów (np. ilość złącz na grafiki PCI-E, obsługa DDR3, FSB 2000MHz, ilość złącz SATA, zintegrowana grafika- dobrze by była w razie awarii dedykowanej karty graficznej tymczasowa perspektywa)

6)Zasilacz: nie ma sensu dawać też zbyt mocnego, w zależności od konfiguracji np. ok. 500W, 750W

7)Obudowa: niepozorny element a jednak musimy zadbać o prawidłową cyrkulację powietrza przy bardziej wydajnych konfiguracjach, które mogą swobodnie odprowadzić wytworzone ciepło

Gdy mamy zamiar kupić sobie komputer do pracy domowej, biurowej to polecam spełnić wszystkie podpunkty bez 1). to znaczy zwracamy kolejno uwagę na podzespoły nie przywiązując uwagi do wydajności karty graficznej- zalecana karta zintegrowana. Warto dodać, iż dzisiejsze zintegrowane układy graficzne Intela również pozwolą nam na grę w niektóre tytuły ale na niższych detalach.

Z kolei przy kupnie laptopa dochodzi nam kwestia akumulatora i tutaj moim zdaniem by połączyć wydajność z mobilnością, tak aby jak najdłużej cieszyć się czasem spędzonym na akumulatorze należy zwracać uwagę na technologię wykonania processora CPU, oraz processora graficznego GPU np. 32nm oraz wykonanie pamięci RAM. Kolokwialnie pisząc im większa miniaturyzacja tym mniejszy pobór prądu. Niektóre laptopy z processorami z rodziny Core i3 i w z wyż posiadają zintegrowaną grafikę prócz dedykowanej co daje nam możliwość w każdej chwili przełączenia się na zintegrowaną grafikę, potrzebuje dużo mniejszą moc.


Ekspresowe kody PLAY

##002#- wyłączenie poczty głosowej
*102#- stan dodatkowych minut
*101#- stan konta
*100*14-cyfrowy kod doł.#- uzupełnienie konta
Jeśli coś pominąłem proszę pisać ;)

Orange pozostałe ciekawe usługi

Orange - Doładowanie z telefonu TP


Telefon TP S.A.
Teraz, gdy zadzwonisz z telefonu stacjonarnego pod numer 0 300 900 900, będziesz mógł doładować swoje konto w Orange Go.
Twoje konto zostanie automatycznie doładowane kwotą 10 zł, a koszt połączenia 9,91 zł z VAT zostanie dopisany do rachunku za telefon stacjonarny (dotyczy również Abonentów planu tp socjalny)".
Serwis doładowania konta w Orange Go poprzez telefon stacjonarny jest wyposażony w moduł zabezpieczeń przez nadużyciami oparty na trzech prostych zasadach:
*
linia telefoniczna musi być możliwa do zidentyfikowania;
*
dzwoniąc z tego samego numeru telefonu stacjonarnego, można korzystać maksymalnie 1 raz w ciągu doby;
*
konto w Orange Go może być doładowane maksymalnie 1 raz w ciągu doby.
Zasady świadczenia usługi przez TP S.A. serwisu doładowania kont osób korzystających z oferty Orange Go są do pobrania na stronie http://www.tp.pl

Orange - usługa SOS:

Jak skorzystasz z usługi SOS?
Wyślij SMS-a pod bezpłatny numer 800 i wpisz w nim tylko numer telefonu przyjaciela w Orange, z którym chcesz się skontaktować - 5XXXXXXXX (bez spacji).
Dostanie on automatycznego SMS-a o treści:
„Usługa SOS: użytkownik nr 5XX XXX XXX nie może korzystać ze swojego telefonu i prosi o kontakt. Zadzwoń pilnie na numer jego komórki!”.

W każdym miesiącu masz do wykorzystania 3 bezpłatne SMS-y SOS.
Zawsze, kiedy wyślesz SOS, otrzymasz potwierdzenie, ile takich wiadomości w danym miesiącu możesz jeszcze wysłać.
Usługa jest bezpłatna i nie wymaga aktywacji. Masz do niej dostęp w każdej kryzysowej sytuacji.


Orange - usługa KREDYT
jeśli nie masz pieniędzy na koncie możesz doładować sobie konto o 1 PLN która
zostanie odjęta od najbliższego doładowania. Aby aktywować usługę należy
wysłać SMS'a o treści LA pod numer 808. Uwaga! trzeba mięć wyzerowane konto!źródło: http://wronek.wikidot.com/kodysiec#toc1

Orange- przelew sms

Nowa Usługa Przelew SMS umożliwia przenoszenie dowolnych kwot między 5 zł a 200 zł (z dokładnością do 1 zł) z konta jednego użytkownika telefonu na kartę w Orange na konto innego użytkownika.
Pieniądze otrzymane w ramach usługi przedłużają ważność konta na wykonywanie połączeń do 5 dni i mogą być wykorzystane w dowolny sposób, do wszystkich sieci.
Usługa Przelew SMS działa również w roamingu na takich samych zasadach jak w kraju, bez żadnych dodatkowych opłat.
Z usługi Przelew SMS można skorzystać na dwa sposoby:
* wysyłając SMS-a z prośbą o przelew SMS,
* zlecając przelanie środków na konto innego użytkownika telefonu na kartę w Orange.
W zależności o tego, w jaki sposób użytkownik chce skorzystać z usługi wysyła SMS-a o odpowiedniej treści pod numer 8088:
* zlecenie przelewu SMS - treść SMS-a: DOLADUJ XXX YYYYYYYYY (przykładowy SMS: DOLADUJ 50 510100100),
* prośba o przelanie środków z podaniem konkretnej kwoty - treść SMS-a: XXX YYYYYYYYY (przykładowy SMS: 50 510100100),
* prośba o przelanie środków bez określania kwoty - treśc SMS-a: YYYYYYYYY (przykładowy SMS: 510100100).
legenda: XXX - kwota doładowania z przedziału od 5 do 200; YYYYYYYYY - numer telefonu na kartę w sieci Orange
W ramach usługi Przelew SMS użytkownik może każdego dnia wysłać 10 próśb o przelanie środków oraz zlecić 10 przelewów na łączną kwotę do 200 zł.